Rozpoznat kvalitní komiks vyžaduje zkušenost, říká Klára Smolíková

Kolovratský zpravodaj uveřejnil rozhovor, který se mnou vedla Blanka Oujezdská, knihovnice kolovratské knihovny. Týká se zejména komiksu, protože komiksový workshop během Noci s Andersenem prý děti mimořádně zaujal.