Webinář o komiksu pro 2. stupeň ZŠ

Webinář o komiksu pro práci na 2. stupni ZŠ, který budu lektorovat, vypisuje Člověk v tísni na 30. 3. 2023 od 15:30 do 17:30. Je zdarma. Můžete se přihlásit.

Kontaktní osoba: Barbora Málková, barbora.malkova@clovekvtisni.cz, tel: 778 411 275

Hledáte atraktivní formy pro zprostředkování složitých témat globálního vzdělávání? Zkuste komiks! Čím je komiksové médium jiné a proč se hodí pro představení aktuálních problémů, na které je třeba si nejen vytvořit názor, ale které jsou zároveň doprovázeny silnou emotivní odezvou a citlivě se dotýkají hodnotového žebříčku dětí i dospělých?

Téma rozvede a s účastníky potenciál komiksu ve výuce prodiskutuje Klára Smolíková. Zodpoví otázky, jak vnímáme komiks, proč je pro žáky tak atraktivní a k čemu je vlastně ve vztahu ke čtenářství a mediální gramotnosti dobrý. V praktické části představí nápady a náměty, jak s komiksem žáky seznámit, jak je podporovat ve vlastní tvorbě a budovat vztah ke komiksovému světu. Na příkladech z mnoha realizovaných komiksových dílen popíše, jak žáci na jednotlivé úkoly reagují, co je baví, v čem a proč selhávají a jak obtíže překlenout.

Účastníci webináře obdrží sadu kopírovatelných pracovních listů včetně dvou novinkových, připravených speciálně pro tuto akci, které komiksové rozehrávky aplikují na humanitární pomoc v oblastech zasažených válečným konfliktem.

Webinář je ZDARMA.