Jak vyzrát na knihy?

Právě vyšlo 1. letošní číslo časopisu Duha, které vydává Moravská zemská knihovna v Brně a patří mezi regionální knihovnické časopisy. Tématem prvního čísla je dětské čtenářství. Věnují se mu nejen studie, články, ale jako červená nit se prolíná celým obsahem časopisu. Byla jsem požádána, abych také přispěla. Článek jsem nazvala Jak vyzrát na knihy? Čtení, čtenářská gramotnost a možnosti knihoven.

Článek se zabývá problematikou čtenářské gramotnosti. Zdůrazňuje význam čtení a čtenářství pro rozvoj čtenářské gramotnosti a upozorňuje na potřebu spolupráce knihovníků s učiteli při výběru knih pro děti. Ukazuje, jakou důležitost má  oslovení veřejnosti a její seznámení s obsahem informační gramotnosti. Závěrem se věnuje významu čtenářských společenství pro rozvíjení vztahu nečtenářů ke knize.