Knihovna a komiksy stoXjinak

Dva dny plné komiksu prožilo třicet knihovnic a knihovníků, kteří přijeli ve dnech 23. -24. května na seminář s názvem Knihovny a komiksy stoXjinak do Masarykovy veřejné knihovny Vsetín.

Cílem semináře bylo představit možnosti práce knihovníků s komiksem v různých podobách. Úvodní příspěvek Jany Vaculíkové se zaměřil na komiksy v knihovnách na Moravě. V malém dotazníkovém průzkumu zjišťovala, jak knihovny pracují s komiksy, zda mají komiksový fond vyčleněný, jaký je podíl komiksů ve fondu, jejich třídění dle věku a další. Možná nebylo velkým překvapením, že komiksy v knihovnách jsou oblíbené především u dětí, dospělí si k nim cestu hledají složitěji. K zamyšlení je, zda toto mohou knihovny změnit větší nabídkou či lepší propagací. V dalším příspěvku český výtvarník, ilustrátor a komiksový tvůrce Nikkarin provedl přítomné světem komiksu. Nahlédl do historie a k prvním krůčkům komiksu, přiblížil „komiksové řemeslo“, představil současnou komiksovou scénu, nakladatelství, poslední trendy a novinky v komiksu.

Na semináři nechyběly praktické zkušenosti z knihoven. Andrea Peříková z Knihovny města Ostravy představila komiks jako skvělý komunikační nástroj. Bublin, obrázků a jednoduchých sdělení, která známe z komiksu, se dá velmi dobře využít při propagaci knihovny a jejích služeb. První den semináře uzavřel praktický workshop s názvem Komiksy hravé i dravé pod vedením českého spisovatele science fiction a fantasy Jiřího Walkera Procházky. Zaměřil se v něm na práci se starší mládeží (žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ). Jejich motivace ke čtení může být často jednodušší, než se zdá. Společný večer plný sdílení zkušeností si přítomní mohli zpestřit i komiksovým pub kvízem.

Další seminářový den zahájil knihovník z Dobříše Tomáš Pipota. Představil dobrou praxi ze své knihovny. Sdělil posluchačům mnoho užitečných rad ohledně tvorby videoupoutávek, kterými je tato knihovna již proslulá. Významným bodem semináře pak byl příspěvek spisovatelky Kláry Smolíkové, která píše knihy převážně pro děti, pravidelně vystupuje, zná pedagogické prostředí, pořádá besedy a školí. Ve svém prakticky zaměřeném příspěvku s názvem Jak na komiks představila komiks jako pomocníka a významný komunikační nástroj. Naznačila některé mýty, které o komiksu přežívají a ukázala, jak je překonat. Představila mnoho metodických listů a pomůcek, které je možné využívat při práci především s malými čtenáři.

Závěr semináře patřil vsetínským knihovníkům Janě Vaculíkové a Martinovi Kubíkovi. Ti představili svoje aktivity s dětmi a mládeží s využitím komiksu ve vsetínské knihovně. Společně již několik let realizují workshopy s tématy „jak zachytit zvuk“, „komiksový strip“ a nejnověji „valašské pověsti v komiksu“. Ohlasy účastníků jsou velmi kladné. Hodnotili jej veskrze jako přínosný a velmi obohacující pro svoji činnost v knihovnách. Akce proběhla za finanční podpory MK ČR a SKIP ČR – region 09. Na komiksový seminář tak trochu naváže v listopadu tohoto roku ještě seminář věnovaný deskovým a společenským hrám v knihovnách.

JANOŠKOVÁ, Kateřina. Knihovna a komiksy stoXjinak. Duha: Informace o knihách a knihovnách z moravy [online]. 2018, 32(2) [cit. 2019-08-30]. ISSN 1804-4255. Dostupné z: http://duha.mzk.cz/clanky/knihovna-komiksy-stoxjinak