Stezka kolem Kozího Hrádku nabízí zábavný dějepis pro malé, větší i dospělé

Letos je tomu 606 let, co mistr Jan Hus opustil svůj azyl na Kozím Hrádku u Tábora a přesunul se na hrad Krakovec. A je to teprve půl roku, co kolem Kozího Hrádku vede naučná stezka, která připomíná mistrův zdejší pobyt. A není to stezka ledajaká. Na deseti panelech se odehrává historie formou komiksu.
Poslechněte si celý příspěvek Filipa Černého na Českém rozhlase v rubrice Česko - země neznámá.

Kozí Hrádek u jihočeského Tábora nepatřil nikdy mezi významná sídla. V 15. století vyhořel, od 16. století se uvádí jako zpustlý. Zřícenina se pak na dlouho stala zdrojem stavebního kamene a téměř bezezbytku zmizela z krajiny. Nikoli však z paměti lidí. Kozí Hrádek totiž svého času proslavil mistr Jan Hus. Nyní jeho osud připomínají nejen historické zbytky pevnosti, ale nově i unikátní komiksová naučná stezka. 

Nad Janem Husem vyhlásil v říjnu roku 1412 papež Jan XXIII. klatbu. Hus proto musel opustit Prahu a hledat nové útočiště. To mu poskytl jeho sympatizant, Čeněk z Vartenberka, v té době mocný správce rožmberského panství. Pro svého chráněnce vybral nenápadnou pevnost, která se nacházela na strategickém místě. Kozí Hrádek stál zhruba na půl cesty mezi Českým Krumlovem a Prahou. Dnes bychom řekli na venkově, ale s dobrou dopravní dostupností do velkých měst. 

Mistra Jana připomíná dnes komiks

Zbytky Kozího Hrádku byly prozkoumány v 19. a 20. století. Od roku 1958 jsou prohlášeny kulturní památkou. A v roce 2015 se kolem Kozího Hrádku otevřela nová naučná stezka. Měří několik set metrů a je určena všem věkovým kategoriím. Mistr Jan Hus na Kozím Hrádku pobýval na podzim roku 1412 a od jara 1413 do jara 1414. V jeho zdech dokončil svou Postilu a sepsal traktáty O svatokupectví, O církvi nebo spis O šesti bludech. Přesto si kněz, do té doby uvyklý na ruch velkoměsta a pobyt v blízkosti královského dvora, v jednom z dopisů posteskl: Prvé sem kázal v městech i v ulicích, ale nyní káži mezi ploty, podle hradu, jenž slove Kozí, mezi cestami měst i vsí. 

Stěžejní část informací můžete získat formou komiksu. Texty v bublinách sestavila spolu s historiky renomovaná komiksová autorka Klára Smolíková, ilustrátorem byl Honza Smolík. Panely obsahují také hravé prvky pro malé děti, které navrhla výtvarnice Andrea Koblasová.