Mediální výchova, informační gramotnost a knihovníci

SKIP ČR ve spolupráci s Národní knihovnou ČR zorganizoval seminář "Mediální výchova, informační gramotnost a knihovníci" pro pracovníky dětských oddělení knihoven a všechny zájemce o tuto problematiku v pondělí 30. ledna v Klementinu, kterého jsem se ráda lektorsky ujala. 

Ve školách se už několik let učí mediální výchova. Pojďme se společně seznámit s jejím vymezením a s možnostmi, které na poli rozvíjení mediální gramotnosti mají knihovny. Co je médium a jak se měnily v čase prostředky lidské komunikace? Kdy je třeba rozumět písmu a kdy obrazu? Navštívíme redakci novin i reklamní agenturu, nahlédneme, jak se mezi sebou dorozumívají zvířata či jak se tváří televizní moderátoři. Propojíme mediální výchovu s informačním vzděláváním a zodpovíme si otázku, proč se zaměřit na mediální kreativitu, k čemu jsou nám informačně gramotní čtenáři i k čemu je nám samotným informační gramotnost. Prozkoumáme knihovnu jako místo neformálního vzdělávání, které může pomoci svým návštěvníkům nejen v prohlubování čtenářství, ale také v upevňování dalších dovedností. 

Více o akci zde.